Ciglana Titel

Ciglana

Ciglana se nalazi na severozapadnoj periferiji Gornjeg Titela i udaljena je oko 0.5 km od površinskog kopa opekarske sirovine lociranog u juroistocnom delu Titelskog brega, spada u red manjih proizvodjača opekarskih proizvoda u Vojvodini.

Proizvodi punu i olakšanu opeku. Godišnja potrošnja gline trenutno iznosi oko 5.000 m3 (dubina iskopa je prosečno 10 metara). Postojeće pozajmište gline iz ciglane iz Titela se nalazi na periferiji naselja.

Eksploatacija ležišta neće negativno uticati na životnu sredinu. Tehničkom i biološkom rekultivacijom po završenoj eksploataciji ovaj prostor će dobiti  svoju funkciju i uklopiće se u okolni pejzaž. Ciglana je privatizovana 2003. godine i trenutno ima 10 radnika.