Objava o Odboru directora ad. Ciglana

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 01.06.2018.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2018

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 01.06.2018

Godišnji izveštaj za 2017. godinu

Formular za glasanje akcionara u odsustvu

Zapisnik sa redovne skupstine 09.06.2017.

Formular za glasanje akcionara u odsustvu

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara

Godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2016. god.

Godisnji izvestaj za 2016. godinu Ciglana ad Titel

Pravila za objavljivanje insajderskih informacija

Skupstina akcionara 16.06.2016.

Godisnji dokument o objavljenim iformacijama 2016.

Sazivanje redovne skupstine akcionara 16.06.2016.

Godisnji izvestaj za 2015. godinu

Skupstina akcionara 16.06.2015.

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Sazivanje redovne skupstine akcionara 16.06.2015.

Godisnji izvestaj o poslovanju

Zapisnik sa skupštine 16.06.2014.

Sazivanje redovne skupštine 16.6.2014.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 16.6.2014.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013.

Zapisnik sa vanredne Skupštine 05.11.2013.

Sazivanje vanredne Skupšine akcionara 05.11.2013.

Sazivanje redovne Skupštine akcionara 22.04.2013.

Izveštaj sa Skupštine 22.04.2013.

Zapisnik sa vanredne Skupštine 04.10.2013.

Poziv za kredit 12.09.2013.

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine 22.04.2013.

Sazivanje vanredne Skupštine akcionara 15.06.2012.

Novi osnivački akt 2012.

Novi Statut 2012.

Nacrt osnivačkog akta 2012.

Nacrt Statuta 2012.

Izveštaj sa vanredne Skupštine 15.06.2012.

Godišnji izveštaj javnog društva za 2012.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara 23.04.2012.

Sazivanje redovne Skupštine akcionara 23.04.2012

Godišnji izvešstaj javnog društva za 2011. godinu.